35,000 Đ
Tháng
CLOUD HOST 1 – LINUX
Dung lượng
1G
Băng thông
Không giới hạn
Addon domain
1
Subdomain
Không giới hạn
63,000 Đ
Tháng
CLOUD HOST 2 – LINUX
Dung lượng
1G
Băng thông
10G
Addon domain
3
Subdomain
Không giới hạn
90,000 Đ
Tháng
CLOUD HOST 3 – LINUX
135,000 Đ
Tháng
CLOUD HOST 4 – LINUX
230,000 Đ
Tháng
CLOUD HOST 5 – LINUX
400,000 Đ
Tháng
CLOUD HOST 6 – LINUX
0 Đ

Mua thêm dung lượng