Clound Hosting Cpanel

Clound Hosting Cpanel

CLOUD HOST 1 – LINUX

25 K * 1 Tháng
25 K * 3 Tháng
24 K * 6 Tháng
21 K * 12 Tháng
18 K * 24 Tháng
1 GB Dung lượng
1  Email
1  Website
Không giới hạn Băng thông
PositiveSSL Miễn phí

CLOUD HOST 2 – LINUX

117 K * 1 Tháng
117 K * 3 Tháng
112 K * 6 Tháng
96 K * 12 Tháng
82 K * 24 Tháng
5 GB Dung lượng
10  Email
5  Website
Không giới hạn Băng thông
PositiveSSL Miễn phí

CLOUD HOST 3 – LINUX

215 K * 1 Tháng
215 K * 3 Tháng
204 K * 6 Tháng
176 K * 12 Tháng
151 K * 24 Tháng
10 GB Dung lượng
20  Email
10  Website
Không giới hạn Băng thông
PositiveSSL Miễn phí