104,000 Đ
Tháng
VPS win 1G
RAM
1G
Core
1
Dung lượng ổ cứng
20G
1 tháng*108K
3 tháng*97K
6 tháng*89K
12 tháng*82K
24 tháng*74K
Băng thông không dưới hạn
185,000 Đ
Tháng
VPS win 2G
RAM
2G
Core
2
Dung lượng ổ cứng
30G
1 tháng*185K
3 tháng*175K
6 tháng*161K
12 tháng*148K
24 tháng*134K
Băng thông không dưới hạn
260,000 Đ
Tháng
VPS win 3G
RAM
3G
Core
3
Dung lượng ổ cứng
40G
1 tháng*255K
3 tháng*237K
6 tháng*219K
12 tháng*201K
24 tháng*182K
Băng thông không dưới hạn
328,000 Đ
Tháng
VPS win 4G
RAM
4G
Core
4
Dung lượng ổ cứng
50G
1 tháng*328K
3 tháng*292K
6 tháng*269K
12 tháng*247K
24 tháng*224K
Băng thông không dưới hạn
432,000 Đ
Tháng
VPS win 6G
RAM
4G
Core
2
Dung lượng ổ cứng
50G
1 tháng*328K
3 tháng*292K
6 tháng*269K
12 tháng*247K
24 tháng*224K
Băng thông không dưới hạn