104,000 Đ
Tháng
CLOUD SERVER KVM 1
RAM
1G
Core
1
Dung lượng ổ cứng
20G
1 tháng*104K
3 tháng*97K
6 tháng*89K
12 tháng*82K
24 tháng*74K
Băng thông không dưới hạn
Cài đặt Plesk/Cpanel/hocvps..
185,000 Đ
Tháng
CLOUD SERVER KVM 2
RAM
2G
Core
2
Dung lượng ổ cứng
30G
1 tháng*185K
3 tháng*175K
6 tháng*161K
12 tháng*148K
24 tháng*134K
Băng thông không dưới hạn
260,000 Đ
Tháng
Cloud Server KVM 3G
RAM
3G
Core
2
Dung lượng ổ cứng
40G
1 tháng*260K
3 tháng*240K
6 tháng*219K
12 tháng*201K
24 tháng*182K
Băng thông không dưới hạn
328,000 Đ
Tháng
Cloud Server KVM 4G
RAM
4G
Core
2
Dung lượng ổ cứng
50G
1 tháng*328K
3 tháng*292K
6 tháng*269K
12 tháng*247K
24 tháng*224K
Băng thông không dưới hạn
328,000 Đ
Tháng
Cloud Server KVM 6G