Cloud Server (VPS KVM)

Cloud Server (VPS KVM)

Cloud Server KVM 1G

1 tháng*134K
3 tháng*134K
6 tháng*124K
12 tháng*114K
24 tháng*103K

 • 1G RAM
 • 1 Core
 • 20G Dung lượng ổ cứng
Cloud server KVM 2G

1 tháng*253K
3 tháng*253K
6 tháng*233K
12 tháng*214K
24 tháng*194K

 • 2G RAM
 • 0,75 Core
 • 30G Dung lượng ổ cứng
Cloud Server KVM 3G

1 tháng*359K
3 tháng*359K
6 tháng*332K
12 tháng*304K
24 tháng*276K

 • 3G RAM
 • 2 Core
 • 40G Dung lượng ổ cứng
Cloud Server KVM 4G

1 tháng*453K
3 tháng*453K
6 tháng*418K
12 tháng*383K
24 tháng*348K

 • 4G RAM
 • 2 Core
 • 50G Dung lượng ổ cứng