Về việc chưa thể giao proxy

  • Thứ hai, 21st Tháng 6, 2021
  • 22:13ch

Thông báo Về việc chưa thể giao proxy

Hiện nay, do hệ thống cấp ip của chúng tôi  đang hết ip, chúng tôi sẽ chưa cấp ip lúc này được. Quý khách thông cảm và vui lòng chờ khi chúng tôi có ip cấp nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng có sớm nhất có thể.

Trân trọng!

« Back