Thông báo

Thông báo nâng cấp và bảo trì

  • 11th Tháng 10 2022
Kính gửi Quý khách hàng Nhằm đảm bảo dịch vụ được hoạt động tốt nhất có thể. Chúng tôi tiến hành nâng câp và bảo trì hệ thống. Thời gian thực hiện: từ 08h00 ngày 12/10/2022 đến 23h59 ngày 13/10/2022 Các dịch vụ bị ảnh hưởng là hosting, máy chủ ảo VPS thuộc các ...
Continue reading