Open Ticket


Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 , chúng tôi sẽ trả lời tất cả các yêu cầu của bạn trong thời gian chậm nhất 5 phút .


 Kinh doanh

Hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn, đăng ký, tạo hợp đồng mới

 Kỹ thuật

Bộ phần hỗ trợ khách hàng xử lý các lỗi, hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng dịch vụ