Máy chủ ảo VPS Linux

Máy chủ ảo VPS Linux giá rẻ 50K, tốc độ cao, an toàn

VPS Linux 1G

1 tháng*104K
3 tháng*97K
6 tháng*89K
12 tháng*82K
24 tháng*74K
Băng thông không dưới hạn
Cài đặt Plesk/Cpanel/hocvps..

 • 1G RAM
 • 1 Core
 • 20G Dung lượng ổ cứng
VPS Linux 2G

1 tháng*185K
3 tháng*175K
6 tháng*161K
12 tháng*148K
24 tháng*134K
Băng thông không dưới hạn

 • 2G RAM
 • 2 Core
 • 30G Dung lượng ổ cứng
VPS Linux 3G

1 tháng*260K
3 tháng*240K
6 tháng*219K
12 tháng*201K
24 tháng*182K
Băng thông không dưới hạn

 • 3G RAM
 • 2 Core
 • 40G Dung lượng ổ cứng
VPS Linux 4G

1 tháng*328K
3 tháng*292K
6 tháng*269K
12 tháng*247K
24 tháng*224K
Băng thông không dưới hạn

 • 4G RAM
 • 2 Core
 • 50G Dung lượng ổ cứng
Cloud Server KVM 6G
VPS Linux VN 8G
 • 8G RAM
 • 4 Core
 • 80G SSD