VPS Mỹ (US) giá rẻ

VPS Mỹ (US) giá rẻ, tốc độ cao, gia hạn được

VPS US win 1G
 • 1G RAM
 • 1 Core
 • 20G SSD
VPS US Win - 2G
 • 2G RAM
 • 2 Core
 • 30G SSD
VPS US Win - 3 G
 • 3G RAM
 • 3 Core
 • 40G SSD
VPS US win 4G
 • 4G RAM
 • 4 Core
 • 50G Dung lượng ổ cứng