Thông báo

Đã hoàn thành nâng cấp hệ thống 07-08/03/2024

  • 5th Tháng 3 2024
Kính gửi Quý khách hàng Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, vào 2 ngày 07 và 08/03/2024, chúng tôi tiến hành nâng cấp port 10Gbs cho các máy chủ ở cụm máy chủ Viettel IDC. CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý khách hàng về sự bất tiện này. Trân trọng!
Continue reading